Balik Nama

Cyber Klaten | Guyonan Jowo 

Alkisah Sardot mendadak dadi manager dealer jual beli motor bekas

Sore iku enek wong wedok ameh tuku motor ning dealere Sardot

Sardot: ingkang pundi mbak...?

Wong wedok: ketone sing iki manteb lan apik mas...(nunjuk motor Mio)

sakwise milih milih lan
sepakat soal rego,Sardot ngobrol karo wong wedok mauSardot: mba,berhubung iki motor bekas,tak saranke gek ndang cepet
cepet BPKB'ne di walik nama

Wong wedok : wegah mas...aku wegah walik nama

Sardot: nanging mba,sing duwe motor iki wes pindah adoh...dadi
yen ameh perpanjangan
STNK,wedine yen kangelan

Wong wedok: mas...sekali wegah tetep wegah...masio sing duwe motor pindah adoh,aku tetep wegah walik nama

Sardot: ya wis yen karep'e ngono...(karo noto berkas berkase wong wedok mau)

akhire wong wedok mau
mulih

nanging sakwise mulih,salah siji sales dealer jenenge Sodron takon Sardot

Sodron: ngapunten pak...tiyang estri wau kok kadose muring muring
wonten nopo?

Sardot: kwi...tak saranke walik nama ora gelem...nanging aku iso
maklumi kok,nopo wong wedok mau ora gelem walik nama...

Sodron: memange asmanipun sinten pak...?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sardot: Jenenge "MAYA TILIS"


EmoticonEmoticon